Rolul şi importanţa amortizoarelor

Rolul amortizorului în autovehicul

Amortizorul este componenta suspensiei unui autovehicul care are rolul de a amortiza oscilaþiile caroseriei, oscilaþii care se pot manifesta ca și mișcãri în plan vertical (apar la trecerea autovehiculului peste neregularitãþi ale drumului), mișcãri de înclinare stânga-dreapta (apar la mersul în viraje sau la schimbarea bruscã a bandei de mers), sau mișcãri de înclinare faþã-spate (apar la frânare sau accelerare bruscã). Amortizorul are, de aceea, o importanþã majorã în asigurarea celor douã deziderate esenþiale ale unei suspensii, confortul și siguranþa rulãrii.

Confortul şi siguranţa suspensiei

Confortul suspensiei înseamnã capacitatea autovehiculului de a trece peste denivelãrile drumului fãrã ca acestea sã fie resimþite de cãtre șofer și pasageri.
Pentru un confort cât mai bun, suspensia trebuie sã permitã mișcarea cât mai ușoarã a caroseriei faþã de trenul de rulare, iar aceasta se realizeazã prin amortizoare care au forþe de amortizare mici, așa zise “amortizoare moi”.

Siguranþa suspensiei înseamnã capacitatea autovehicului de a pãstra direcþia de mers doritã de ºofer (sau stabilitatea autovehiculului) chiar și în condiþiile rulãrii cu vitezã mare în viraje, schimbãrii bruºte a bandei de mers sau a frânãrii de urgenþã.
O suspensie este cu atât mai sigurã cu cât oscilaþiile caroseriei sunt mai mici și cu cât roþile pãstreazã mai bine contactul cu drumul, iar aceasta se realizeazã prin amortizoare care au forþe de amortizare mari, aºa zise “amortizoare tari”.

Suspensia perfectã pentru un anumit autovehicul reprezintã deci un compromis între confort și siguranþã, și depinde în principal de asigurarea de cãtre amortizor a forþelor necesare, în orice condiþii de drum, pentru exact acel autovehicul, având caracteristici precise (masa totalã, distribuþia masei pe punþi, tipul și forþa arcurilor de suspensie, etc.).